Välkommen till Heimdall Advokatbyrå.

På Heimdall advokater är vi specialister inom processrätt. Vi ger klienter tvisterelaterad rådgivning samt biträder i tvister vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, myndigheter och skiljeförfaranden. Att lämna kvalificerat processbiträde kräver erfarenhet och stort engagemang. Vi har den kompetens som krävs för att nå bästa resultat.​

Specialister Inom Processrätt

Advokat Carl Magnus Lundqvist har varit yrkesverksam jurist sedan 1993 vid domstol, myndighet och advokatbyrå. På så sätt har han under åren tillgodogjort sig gedigen kunskap inom tvistemålsprocessen, entreprenadrätt, skiljedomsförfaranden och fastighets- och företagsöverlåtelser.

Med erfarenhet från tvistemålsprocesser och gedigen kompetens inom avtalsrätten har han god kännedom om vad som är viktigt att reglera i avtal i syfte att uppnå ett gott resultat för klienten och till undvikande av framtida tvister.

Med ett särskilt stort intresse för fastighetsrätt biträder han klienter i förhandlingar och genomförandet av fastighetsförvärv, due diligence, upprättar köp- och överlåtelsehandlingar samt övriga nödvändiga dokument.

Han hjälper även våra klienter i entreprenadtvister såväl i domstol som i skiljeförfaranden samt lämnar rådgivning och biträde rörande samtliga frågeställningar med anknytning till fastigheter såsom ägande, nyttjande, överlåtelse och finansiering.

Han biträder även vid ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt och driver ärenden i hyres- och arrendenämnden.

Erfarenhet

Yrkesverksam jurist sedan 1993 vid domstol, myndighet och advokatbyrå

inriktning

Företagsöverlåtelser och Investeringar, Kommersiella avtal, Tvistelösning

Carl Magnus Lundqvist

Advokat

Samarbetspartners / in collaboration with

Peyrot & Associates PC
New York

Property Law & Litigation Phuket​

Kostnadsfri rådgivning

Kostnadsfri inledande rådgivning kan för närvarande inte ges av Advokat Carl Magnus Lundqvist. I mål du önskar företrädas av Advokat Carl Magnus Lundqvist som offentligt biträde / målsägandebiträde / rättshjälpsbiträde är inledande rådgivning alltid kostnadsfritt.

Du kan även maila oss din förfrågan redan idag. Vi svarar inom 1-3 arbetsdagar och bokar ett möte.

Scroll to Top