Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnd
Från och med den 11 januari 2016 har du som konsument möjlighet att få en tvist prövad av
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen
(2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Mer information om
konsumenttvistnämnden finns påwww.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
Postadress: Box 27321, 10254 Stockholm
Mailadress:konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Telefon: +46 (0)8 459 03 00


EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning online
EU-kommissionen har inrättat enonlineplattform för alternativ tvistlösning dit du som konsument
kan vända dig för att få din tvist prövad online om du har klagomål på en vara eller tjänst som du
köpt online. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är uppkopplad mot plattformen.

Scroll to Top